UV-GEL

Benämningen ljushärdande plaster ska inom nagelkosmetiken tolkas som gelé som härdas (polymeriseras) med en speciellt utvecklad UVA-lampa. UVA-strålningen från lampan är försumbar (360nm våglängd) och är oskadlig för huden.

Polymerisation (härdning) av ljushärdande plaster grundar sig på en fotokemisk reaktion (fotosyntes) där en ljuskänslig substans absorberar ljusets energi och omvandlar det till kemisk energi. Polymerisation är (alltså) en sammanlänkning av molekyler till ett molekylnät.

Den karaktäristiska egenskapen hos ljushärdande substanser är bildningen av en klibbande yta efter härdningen (dispersionsfilm) fortsättningsvis även kallad ”svett”. Dispersionsfilmen är viktig om flera lager av gelé ska användas. Genom (den) filmen sammanlänkas de olika lagren. Efter att ha uppnått önskad tjocklek på materialet kan dispersionsfilmen torkas bort.

Polymerisationen (härdning) sker inte av sig själv, utan pga. användningen av uv-ljus. För att uppnå korrekt härdning är det mycket viktigt att använda en uv-ljuskälla med den rätta våglängden på uva-strålningen. Endast då kan den optimala sammanlänkningen mellan monomer, oligomer och 'photo initiators' ske. Med framstegen inom gel-tekniken har det tillkommit ett stort utbud av 1-, 2- och 3-fasiga gel. Fasnumreringen anger inget om kvaliteten på gelen i sig.

För modellering av konstgjorda naglar finns det produkter med olika fasnumrering. Det finns 1-2- och 3-fasiga produkter. Fasnumreringen anger produktnumret och ordningen i vilket de ska användas. En 3-fasig produkt bygger alltså på tre viktiga grundkrav:

Vidhäftning
Ska garantera en skonsam och hållbar sammanlänkning mellan naturliga naglar och konstmaterialet.(geléet)

Bearbetning/Modellering:
Materialet ska vara lätt att forma, modellera. Det ska även ha en optimal passform med dem naturliga naglar- nas fysiologi och vara tillfredställande stabilt utan att överbelasta dem naturliga naglar na.


Numreringen indikerar ordningen i vilken gellagren ska läggas.

1: Första fasen är ett gel som har en vidhäftningsförstärkande effekt.

2: Andrar fasen är ett gel som är mer kompakt i sitt konsistens och är till för att modellera/skulptera själva nagelkonstruktionen. Tredje fasen är ett tunnflytande gel som har en förseglande funktion (sealer) och ger naglarna dess högglansiga yta.

1- eller 2-fasiga gel innehåller alla de ovannämnda tre stegen. Ljushärdande gel kan med fördel användas till att stärka naturliga naglar, såväl som till tip- eller schablon-teknik.